Stichting MFA Kimpe Veld

De stichting MFA Kimpe Veld heeft zich tot doel gesteld invulling te geven aan de nadrukkelijke behoefte om het voorzieningenniveau voor de bevolking van Tungelroy te versterken en de betrokkenheid daarbij van de inwoners zelf te vergroten. Door de realisatie van MFA Kimpe Veld is dit ook mogelijk geworden.

Bestuur stichting MFA Kimpe Veld

Naast het doel van de stichting om het voorzieningenniveau te versterken door een multifunctionele accommodatie in Tungelroy streeft de stichting ernaar invulling te geven aan de volgende missies:

  • Jan van Helmond: voorzitter
  • Wim Kiggen: secretaris
  • Marjo Wijen: penningmeester
  • Henk Hermens: bestuurslid

Mailadres Stg. Kimpeveld: mfakimpeveld@gmail.com

Informatie en reserveringen

Gebruikers