Investeren in de toekomst van MFA Kimpe Veld

Deel dit artikel

Sinds de opening van MFA Kimpe Veld aan het St. Barbaraplein in Tungelroy is het niet of nauwelijks rustig geweest rondom de organisatie van dit gemeenschapshuis. Enerzijds vanwege de groeiende belangstelling om gebruik te maken van een of enkele zaalruimtes, wat zeer positief is om te kunnen melden. Anderzijds echter vanwege allerlei perikelen aangaande horeca en MFA in ons dorp, bij het gemeentebestuur én het schoolbestuur. Met name deze perikelen én de noodzaak om op korte termijn besluiten te nemen die het mogelijk maken om Kimpe Veld uit te breiden, zijn de aanleiding voor het opstellen van deze notitie.

Deze notitie geeft in het kort weer het verleden – heden – toekomst van Kimpe Veld en heeft tot doel om alle betrokken partijen volledige informatie te geven over de problematiek. Om de groeiende problemen te verhelpen is een spoedige investering in ons gemeenschapshuis nodig.

Kimpe Veld sinds 2008

In april 2008 is MFA Kimpe Veld onder grote belangstelling geopend. Weliswaar met de nodige vertraging maar binnen het budget is een MFA gerealiseerd dat een thuis is geworden voor de basisschool Joannes, vele verenigingen en dorpsgenoten én diverse groeperingen. Een prachtig MFA, mede door een immense eigen bijdrage uit het dorp aan de stichtingskosten! Inrichting en voorzieningen voor multifunctioneel gebruik zijn grotendeels gefinancierd door eigen werkzaamheden, acties en fondsenwervingen. Veel inzet en energie van vele vrijwilligers, stichting TOP en beheerdersechtpaar Smits.

Een bibliotheek, Grand Café, keuken, 3 zaaldelen en diverse bergruimtes voor verenigingen en gezamenlijk gebruik. Wissellokaal en overblijfruimte, zaaldeel 3 als gymlokaaltje voor de kleintjes of voor de bijeenkomsten van bijv. de voorbereidingen voor de 1e heilige communie. Een heel divers gebruik. Fantastische concerten, (toneel)voorstellingen, vasteloavuntjbijeenkomsten, vergaderingen e.d. Goede samenwerking met ons aller doel: optimale bezetting en benutting van ons dierbare Kimpe Veld.

E.e.a. staat oorspronkelijk onder beheer van stichting MFA Tungelroy; waarin stichting TOP en stichting Meerderweert zijn afgevaardigd, o.b.v. een convenant tussen gemeente en de beide stichtingen.

Wat is de huidige situatie

In ons kerkdorp Tungelroy, met ca. 1000 inwoners, alwaar de laatste 10 – 15 jaren slechts minimale woningbouw mogelijk was, daalt het leerlingenaantal op de peuterspeelzaal en basisschool gestaag.

Allerlei verenigingen zijn nog steeds actief en dragen goed bij aan het sociale leven tussen de Wallen en de Pelmersheide. En vele verenigingen hebben een vaste stek gevonden in Kimpe Veld. Daarnaast zijn derden die meer en meer de weg vinden naar onze zaal, naar het ommetje Romeinse brug en de fietsknoop-puntenroute.

Sinds juli 2010 is het laatste dorpscafé gesloten en dat is een zeer zware domper voor Tungelroy. Sinds september 2011 wordt het Grand Café van Kimpe Veld open gesteld voor commercieel gebruik, in eerste instantie puur door vrijwilligers en inmiddels door een horeca-exploitant in de weekenden. Het wordt inmiddels dé locatie bij uitstek voor kermissen, bruiloften en feesten én ´n plekje om af en toe eens een glaasje bier te gaan drinken met dorpsgenoten.